Terheijden


Parcours:

Munnikenhof – De Bergen – Poolse Dreef (2.300 mtr)

EXTRA Open Kampioenschap van Terheijden tijdens de BWF50- wedstrijd; Deelname aan het OPEN KAMPIOENSCHAP VAN TERHEIJDEN staat open voor (oud)inwoners van Terheijden en/of leden van W.V. Terheijden. Deelnemers moeten voldoen aan de categorierichtlijnen van de BWF50- In geval van twijfel t.a.v. het (oud)inwonerschap van Terheij­den kan in deze naar een bewijsstuk worden gevraagd. Indien achteraf zou blijken dat onrechtmatig is deelgenomen, word(t)(en) de onrecht­matige deelnemer(s) niet opgenomen in de einduitslag of achteraf verwijderd. Eventueel gewonnen trofeeën/prijzen worden bij onrechtmatige deelname teruggevor­derd.

Permanence:

Manage Zeggezicht, Munnikenhof 1, 4844 PK Terheijden

Wedstrijden op deze locatie op de volgende data:

  • 22 september 2019