Hulp gezocht!

BWF BestuurNieuwsReageer

Helaas heeft onze secretaris Wim van Beek om persoonlijke redenen besloten zijn bestuurstaken voor de BWF op korte termijn te beëindigen.

Dat is natuurlijk jammer; Wim heeft maar liefst 11 jaar lang de BWF met hart en ziel ondersteund. Wij mogen hem daar zeer dankbaar voor zijn (en zullen daar in de volgende jaarvergadering nog bij stilstaan). Wim heeft overigens aangegeven wel bij de BWF betrokken te blijven, maar dan als vrijwilliger op de achtergrond.

Dit betekent dat het bestuur nu dringend op zoek is naar twee extra krachten:

  • Secretaris
  • Penningmeester 

Als u geïnteresseerd bent (of iemand kent) en meer informatie wilt, neem dan contact met ons op (kort bericht aan ons mailadres info@brabantsewielerfederatie.nl ; wij bellen u dan terug).

Alle hulp is nodig en zeer welkom! De koers draait immers op het enthousiasme en de inzet van vrijwilligers.