Nieuw Privacyreglement BWF

BWF BestuurNieuwsReageer

Beste renners, vanwege de inwerkingtreding van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) per 25 mei 2018 informeren wij u omtrent de verwerking van persoonsgegevens door de BWF.

Vanaf vandaag bevat deze website een duidelijk Privacyreglement dat van toepassing is op uw deelname aan onze wedstrijden. Hierin leggen wij uit welke gegevens wij van u verwerken en hoe wij dat doen. Lees het vooral door.

Kort gezegd:

  • Contactgegevens, geboortedatum en betalingsgegevens worden alleen door het bestuur gebruikt, voor de ledenadministratie en licentie-uitgifte.
  • Naam, woonplaats en leeftijdscategorie worden gebruikt door het bestuur en de jury in de uitslagen en in wedstrijdverslagen. Die worden openbaar gemaakt via onze website en social media kanalen.
  • Tijdens de wedstrijden worden foto’s gemaakt en soms ook filmmateriaal. Daarop kunt u te zien zijn. Deze publiceren wij op onze website en wij kunnen deze gebruiken op onze social media kanalen, bij de verslaglegging over de wedstrijd en ter promotie van de BWF. Bij het gebruik van dit materiaal zullen wij altijd zorgvuldig en respectvol handelen.
  • Wij geven uw contactgegevens nooit aan derden door voor commerciële doeleinden. Doorgifte aan derden vindt alleen plaats als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de overeenkomst of als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.
  • Het Privacyreglement bevat verder regels over verantwoordelijkheid, bewaartermijn en uw  rechten als deelnemer.