Brabantse WielerFederatie

Privacyreglement

Hoe de BWF omgaat met uw persoonsgegevens.

 • Bij deelname aan de wedstrijden van de BWF deelt u met ons enkele persoonsgegevens. Wij vinden het van belang dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan. Hieronder leggen wij uit welke gegevens wij van u verwerken en hoe wij met die gegevens omgaan.
 • In het toepasselijk wedstrijdreglement wordt naar dit privacyreglement verwezen. Door deelname aan onze wedstrijden stemt u er mee in dat uw persoonsgegevens conform dit reglement worden verwerkt.

Verantwoordelijke voor de verwerking

Verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens is

 • vereniging: ‘’Brabantse Wieler Federatie’’
 • adres: Pastoor Vermuntstraat 1d, 4851 CR  Ulvenhout
 • KvK nr.: 40281473

De uitvoering is in handen van de secretaris en de licentiefunctionaris. Beiden zijn bereikbaar via info@brabantsewielerfederatie.nl.

Gebruik van uw NAW- en contactgegevens

 • In het kader van uw lidmaatschap van -of deelname aan de wedstrijden van- de BWF worden de hierna genoemde persoonsgegevens verwerkt.
 • Bij de aanvraag van een (dag-)licentie verstrekt u ons uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres. De adres- en contactgegevens gebruiken wij slechts voor onze eigen ledenadministratie en deelnemersadministratie.
 • Bij de aanvraag van een vaste licentiepas verstrekt u ons een pasfoto. Deze wordt door ons uitsluitend gebruikt om af te drukken op de licentiepas.
 • Uw persoonsgegevens worden door ons uitsluitend gedeeld met derde-partijen voor zover dit ter uitvoering van het toepasselijk wedstrijdreglement noodzakelijk is. Het gaat daarbij om doorgifte van naam, adres, woonplaats en pasfoto aan de ‘’Wielerbreedtesport Federatie Nederland’’, ter aanmaak van de licentiepas en communicatie over eventueel binnen WFN-verband opgelegde sancties. Met deze verwerker sluiten wij een verwerkersovereenkomst, die haar ook verplicht tot zorgvuldige omgang met uw gegevens conform de wettelijke verplichtingen.
 • Behoudens het bovenstaande zullen uw contactgegevens door ons nimmer aan derden worden doorgegeven, tenzij wij dit wettelijk verplicht zijn.
 • Uw contactgegevens zullen door ons nimmer voor commercieel gebruik aan derden worden doorgegeven. De BWF zelf verzendt ook geen mailings met commerciële aanbiedingen aan haar leden.
 • Ter bescherming van uw persoonsgegevens treft de BWF passende technische en organisatorische maatregelen, teneinde te zorgen dat misbruik, verlies en onbevoegde toegang worden voorkomen. Wij zorgen dat alleen die medewerkers toegang tot de gegevens hebben die deze voor de uitvoering van het werk van de BWF nodig hebben (jury, bestuur).
 • Uw contactgegevens worden door ons bewaard gedurende het lidmaatschap en tot maximaal 1 jaar na afloop van het lidmaatschap. Daarna worden uw gegevens uit onze administratie verwijderd en vernietigd. Financiële gegevens (zoals betalingen) blijven op grond van onze fiscale bewaarplicht 7 jaar bewaard.

Gebruik van naam, woonplaats en leeftijdscategorie in externe communicatie

 • Uitsluitend uw gegevens voor-/achternaam/woonplaats/leeftijdscategorie worden door ons gebruikt voor het opmaken en publiceren van de uitslagen.
 • Tevens worden deze gegevens gebruikt in de externe communicatie over de wedstrijden, zoals in de uitslagen en wedstrijdverslagen. Deze worden door ons gedeeld via onze eigen website en via onze social media kanalen. De uitslagen worden tevens gepubliceerd in de regionale krant.

Gebruik van beeldmateriaal in externe communicatie

 • Wees u er van bewust dat de BWF voor, tijdens en na de wedstrijden beeldmateriaal vervaardigt. Dat kan film- of fotomateriaal zijn.
 • Dat materiaal kan gebruikt worden op onze eigen website en op onze social media kanalen, bij de verslaglegging over wedstrijden of ter algemene promotie van de BWF.
 • Wij zullen bij gebruik van beeldmateriaal altijd zorgvuldig en respectvol handelen.

Gegevens aanpassen of verwijderen, klachten en vragen

 • U hebt het recht te vragen welke gegevens wij van u verwerken, deze te laten corrigeren of deze te laten verwijderen. Tevens kunt u aangeven als u bezwaar hebt tegen een bepaalde verwerking van uw gegevens. Op grond van de AVG heeft u ook het recht een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen over onze verwerking van uw persoonsgegevens.
 • De BWF zal een dergelijk verzoek in behandeling nemen en u conform de wet binnen een maand informeren.
 • Met alle vragen of opmerkingen aangaande dit onderwerp kunt u het bestuur altijd bereiken via info@brabantsewielerfederatie.nl.