Brabantse WielerFederatie

Reglementen en categorieën

Art. 1 De BWF kent drie startgroepen. Om 10.30 uur de deelnemers van 50 jaar en ouder, om 12.00 uur de trimmers onder de 50 jaar en (i.g.v. een A-wedstrijd) om 13:30 uur de amateurs. De drie categorieën rijden respectievelijk een afstand van 50, 50 en 60 kilometer.

In A-wedstrijden: rijden Amateur/Sportklasse licentiehouders onder de 50 jaar in een aparte categorie.
In B-wedstrijden: rijden in de groep 50- geen Amateurs, behoudens die met een BWF-amateur licentie, en, rijden in de groep 50+ ook amateurs en -masters, van alle bonden.

Zie verder het schema in artikel 4.

Art. 2 De BWF werkt in beginsel met de bovenstaande standaard starttijden en afstanden. Eventuele afwijkingen worden tijdens de opmaak van de jaarkalender overeengekomen met organisatoren. Een eventueel lokaal kampioenschap start binnen de kaders en richtlijnen van de BWF50- categorie, waarvoor een aparte uitslag wordt opgemaakt. Bij twijfel is de kalender op de BWF website (www.brabantsewielerfederatie.nl) leidend.

Art. 3 Een BWF licentie is één jaar geldig (van januari t/m december) en kan via een licentieaanvraagformulier worden aangevraagd. De BWF kent drie soorten licenties:

 • BWF 50+ licentie: vanaf 50 jaar: prijs is € 40, –
 • BWF 50- licentie: vanaf 15 t/m 49 jaar: prijs is € 40, –
 • Amateurs A+B en Masters (**) licentie  vanaf 18 jaar: prijs is € 60, –
  (**) Naast Amateur A of B kan er een vermelding Master 40+, 50+ of 60+ bij.

De BWF50+ en BWF50- licenties zijn geldig voor deelname aan BWF wedstrijden en kan ook worden gebruikt bij andere bij de WFN aangesloten bonden (o.a.TMZ, WVAN, NWB, SNITS), mits overeenkomst met dezelfde categorie. Voor deelname bij de KNWU dient men over een amateur licentie te beschikken.

Art. 4 Categorie indeling:
Elite en beloften zijn in BWF wedstrijden niet toegestaan, behalve in de trainingswedstrijden.

BWF50+

A WedstrijdBWF50+ > 50 jaarBWF50- UitzonderingAmateurs uitzondering
B WedstrijdBWF50+ > 50 jaarBWF50- Uitzondering

BWF50-

A WedstrijdBWF50+ Niet toegestaanBWF50- < 50 jaarAmateurs uitzondering
B WedstrijdBWF50+ Niet toegestaanBWF50- < 50 jaar

BWF50-

A WedstrijdBWF50+ Niet toegestaanBWF50- < 50 jaarAmateurs uitzondering
B WedstrijdBWF50+ Niet toegestaanBWF50- < 50 jaar

BWF (-WFN) Amateur A/B

A WedstrijdBWF50+ > 50 jaarBWF50- Niet toegestaanAmateurs alle leeftijden
B WedstrijdBWF50+ > 50 jaarBWF50- alle leeftijden

KNWU Amateur A/B/sportklasse/master

A WedstrijdBWF50+ > 50 jaarBWF50- Niet toegestaanAmateurs alle leeftijden
B WedstrijdBWF50+ > 50 jaarBWF50- niet toegestaan

KNWU Dames

A WedstrijdBWF50+ Alle leeftijdenBWF50- UitzonderingAmateurs Uitzondering
B WedstrijdBWF50+ Alle leeftijdenBWF50- Uitzondering

KNWU Nieuwelingen

A WedstrijdBWF50+ 15-16 jaarBWF50- uitzonderingAmateurs Niet toegestaan
B WedstrijdBWF50+ 15-16 jaarBWF50- uitzondering

KNWU Junioren

A WedstrijdBWF50+ Niet toegestaanBWF50- Niet toegestaanAmateurs 17-18 jaar
B WedstrijdBWF50+ Niet toegestaanBWF50- Niet toegestaan

KNWU Ledenkaart/Startlicentie

A WedstrijdBWF50+ > 50 jaar met dagkaartBWF50- < 50 jaar met dagkaartAmateurs < 50 jaar met dagkaart
B WedstrijdBWF50+ > 50 jaar met dagkaartBWF50- < 50 jaar met dagkaart

TMZ (-WFN) Amateur A/B/sportklasse/master

A WedstrijdBWF50+ > 50 jaarBWF50- Niet toegestaanAmateurs alle leeftijden
B WedstrijdBWF50+ > 50 jaarBWF50- Niet toegestaan

TMZ D-categorie (alle varianten)

A WedstrijdBWF50+ > 50 jaarBWF50- < 50 jaarAmateurs alle leeftijden
B WedstrijdBWF50+ > 50 jaarBWF50- < 50 jaar

TMZ S/P-categorie

A WedstrijdBWF50+ > 50 jaarBWF50- < 50 jaarAmateurs Niet toegestaan
B WedstrijdBWF50+ > 50 jaarBWF50- Alle leeftijden

WFN / WCF Amateur A/B/sportklasse/master

A WedstrijdBWF50+ > 50 jaarBWF50- Niet toegestaanAmateurs alle leeftijden
B WedstrijdBWF50+ > 50 jaarBWF50- Niet toegestaan

WAOD Liefhebber/veteraan

A WedstrijdBWF50+ > 50 jaarBWF50- Niet toegestaanAmateurs alle leeftijden
B WedstrijdBWF50+ > 50 jaarBWF50- Niet toegestaan

Vrije renners en niet licentiehouders

A WedstrijdBWF50+ > 50 jaar met dagkaartBWF50- < 50 jaar met dagkaartAmateurs alle leeftijden met dagkaart
B WedstrijdBWF50+ > 50 jaar met dagkaartBWF50- < 50 jaar met dagkaart

Promotieregeling
Een BWF50- licentiehouder of daglicentiehouder die drie overwinningen behaalt in één kalenderjaar, dan wel vijf maal een top-3 klassering behaalt, promoveert per de eerstvolgende wedstrijd verplicht naar de amateur categorie. Hierbij tellen mee: uitslagen in trainingswedstrijden en uitslagen die zijn behaald bij andere bonden. Een gepromoveerde renner is verplicht het lopende en daaropvolgende seizoen in de amateurcategorie uit te komen. Bij licentiepromotie betaalt men enkel de meerkosten.

Art.5 Bij het aanvragen van een (dag-)licentie voor een bepaalde categorie, is de leeftijd van toepassing die in het kalenderjaar wordt bereikt. Een deelnemer mag een licentie aanvragen voor een hogere (jongere) categorie dan volgens zijn leeftijd is voorgeschreven. Voor het aanvragen van een licentie hoeft men geen lid te zijn van een vereniging.

Art.6 Renners zonder licentie zijn, op vertoon van een geldige legitimatie, verplicht een daglicentie te nemen van € 5,- . De daglicentie wordt uitgereikt door de BWF jury en deze ziet er op toe dat licentiehouders hier geen misbruik van maken.

Renners rijden in BWF wedstrijden met een transponder. Een renner kan deze voor een wedstrijd huren voor € 5,-. Als een renner deelneemt op een daglicentie en tevens een transponder huurt, geldt een pakketkorting van € 3,- (totale kosten dan dus € 15,- voor de deelname).

Art.7 Het inschrijfgeld bij de wedstrijden bedraagt € 8,- per wedstrijd. Per categorie zijn er minimaal 10 eindprijzen:

1e: €15.00
2e: €12.50
3e: €12.50
4e: €10.00
5e: €10.00
6e: €7.50
7e: €7.50
8e: €5.00
9e: €5.00
10e: €5.00

Bij meer dan 30 vertrekkers komen er één op drie prijzen van € 5,- bij, met een maximum van 15 prijzen. (Dus bij bijvoorbeeld 42 deelnemers = 14 prijzen.) Organisatoren zijn vrij om daarnaast met premies of extra prijzen te werken, waarbij er geen maximum aan het aantal, aard (dus ook in natura) en de omvang van de prijzen en premies gesteld wordt.

Art.9 Deelnemers zijn verplicht om deel te nemen met:

 • Een degelijke racefiets met goede remmen, wielen en banden. Schijfremmen zijn toegestaan.
 • Een goedgekeurde schaalhelm
 • Wielerkleding
 • Wielerschoenen, welke vastzitten in of aan de pedalen.
 • Duidelijk (vanuit de jurybus) zichtbaar gedragen rugnummer (ook de BWF kampioenen).

Art.10 Het is deelnemers verboden om deel te nemen met:

 • Rugzakjes, fietstasjes, fietspompen en reservematerialen, klikspatborden en verlichting e.d
 • Opzetsturen, Triathlonsturen en tijdritsturen
 • Wielen met minder dan 16 spaken
 • Rood-wit-blauwe (nationale driekleur) shirts, kampioenen uitgezonderd
 • Mechanische aandrijving in de fiets of prestatiebevorderende middelen die voorkomen op de dopinglijst

Art.11 Een deelnemer mag op één dag enkel in één wedstrijd uitkomen. In geval van overmacht kan een renner -enkel na overleg met de jury/inschrijving- in een hogere categorie deelnemen. Deze regel geldt echter niet bij de BWF-kampioenschappen.

Art.12 Tijdens de wedstrijd is het voor deelnemers van een andere categorie verboden zich op het parkoers te begeven om in te rijden.

Art.13 De BWF kent in alle categorieën één maal één ronde vergoeding ingeval van materiaalpech en/of als gevolg van een valpartij. Deze regel is van toepassing enkel vanaf een vaste plaats bij de jurybus en op ronden van minder dan 3000 meter. De regel eindigt een aantal ronden voor het einde van de wedstrijd op bekendmaking van de jury.

Art.14 Het is deelnemers verboden om aan te sluiten bij een kopgroep of koploper die hen dubbelt. Gedubbelde deelnemers mogen enkel aansluiten bij het peloton en zich daarna op geen enkele wijze bemoeien met het wedstrijdverloop. Gedubbelde deelnemers mogen niet meesprinten voor eventuele premies of klassementen. Gedubbelde deelnemers zullen opdracht krijgen van de jury om enkele ronden voor de finish de wedstrijd te verlaten.

Art.15 Een deelnemer is verplicht zich af te melden bij de jury als hij/zij de wedstrijd gaat verlaten. Ook in de laatste ronde.

Art.16 De eerste drie deelnemers in de uitslag melden zich zo snel mogelijk, in ieder geval binnen drie minuten, voor de huldiging. Bij de BWF50+ categorie is er een bosje bloemen voor de beste dame, mits zij al niet bij de eerste 3 van de uitslag zit. Bij de BWF50+ zal er tevens een aparte huldiging plaats vinden van het podium 60+.

Prijzen en premies die niet zijn afgehaald binnen één uur na bekendmaking van de uitslag, vervallen aan de organisatie. Het afhalen van prijzen en premies geschiedt op vertoon van de licentie of in te leveren rugnummer.

Art.17 Bij de BWF-kampioenschappen gelden de volgende regels:

 1. Iedereen met een BWF50+, BWF50- of BWF/WFN amateur licentie, welke minimaal 2 weken voor het kampioenschap is aangevraagd en betaald, komt bij deelname in aanmerking voor het kampioenschap
 2. Deelnemers met een licentie van andere bonden of daglicentiehouders mogen in de wedstrijd starten, maar kunnen geen BWF kampioen worden.
 3. De BWF kampioenen zijn verplicht om de wedstrijden hierna in hun kampioenstrui te rijden tot het volgende kampioenschap in de BWF categorie waarin het kampioenschap is behaald.

Art.18 Bij overtreding van dit reglement, dan wel bij roekeloos rijgedrag, verbaal- of non-verbaal onsportief gedrag en bedreiging door deelnemers (voor, tijdens en na de wedstrijd) naar collega deelnemers, jury, bestuur, medewerkers en/of publiek, volgen (al dan niet onmiddellijke) sancties door de jury en/of het bestuur van de BWF. De op te leggen sanctie is afhankelijk van de ernst van de overtreding. Het bestuur is bevoegd om sancties door te geven aan andere bonden binnen de WFN. Tegen een opgelegde sanctie kan binnen 14 dagen schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het bestuur van de BWF.

Art.19 Protesteren tegen de uitslag van de wedstrijd is enkel mogelijk bij het hoofd van de jury (in jurybus), binnen 15 minuten na het bekendmaken hiervan.

Art.20 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de jury wanneer het wedstrijdtechnische zaken betreft. In alle andere gevallen beslist het bestuur.

Art. 21 Eigen risico deelname aan BWF wielerwedstrijden / WA-verzekering
Deelname aan wielerwedstrijden van de BWF geschiedt volledig op eigen risico. Persoonlijke lichamelijke en/of materiële schade blijft dus voor eigen rekening. Indien een deelnemer aansprakelijk is voor schade die hij/zij toebrengt aan een derde, dan zal daarvoor primair de eigen WA-verzekering moeten worden aangesproken. De BWF heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor haar eigen aansprakelijkheid voor schade, die door doen of nalaten van de BWF wordt veroorzaakt aan een derde. Deze aansprakelijkheidsverzekering omvat tevens de eventuele aansprakelijkheid van vrijwilligers die werkzaamheden voor de BWF verrichten (indien de schade niet reeds op de aansprakelijkheidsverzekering van de vrijwilliger zelf is gedekt) en de leden van de BWF tijdens hun activiteiten voor de BWF.

Art. 22 Verwerking van uw persoonsgegevens
Bij deelname aan onze wedstrijden verstrekt u ons uw naam, adres- en contactgegevens, die wij opslaan en gebruiken voor de ledenadministratie. Slechts naam, woonplaats en leeftijdscategorie gebruiken wij in uitslagen en verslaglegging in media. Tevens maakt de BWF foto- en/of filmopnamen tijdens de wedstrijden, die wij gebruiken op onze website en social media kanalen. U stemt in met deze verwerking van gegevens. Meer info staat opgenomen in ons Privacyreglement op www.brabantsewielerfederatie.nl. Dit is op uw deelname van toepassing.