Reglementen en categorieën

Art. 1       De BWF kent drie startgroepen. Om 10.30 uur de deelnemers van 50 jaar en ouder, om 12.00 uur de trimmers onder de 50 jaar en (i.g.v. een A-wedstrijd) om 13:30 uur de amateurs. De drie categorieën rijden respectievelijk een afstand van 50, 50 en 60 kilometer.

In A-wedstrijden:   rijden Amateur/Sportklasse licentiehouders onder de 50 jaar in een aparte categorie.
In B-wedstrijden:   rijden in de groep 50- geen Amateurs, behoudens die met een BWF-amateur licentie, en, rijden in de groep 50+ ook amateurs en -masters, van alle bonden.

Zie verder het schema in artikel 4.

Art. 2        De BWF werkt in beginsel met de bovenstaande standaard starttijden en afstanden. Eventuele afwijkingen worden tijdens de opmaak van de jaarkalender overeengekomen met organisatoren. Een eventueel lokaal kampioenschap start binnen de kaders en richtlijnen van de BWF50- categorie, waarvoor een aparte uitslag wordt opgemaakt. Bij twijfel is de kalender op de BWF website (www.brabantsewielerfederatie.nl) leidend.

Art. 3        Een BWF licentie is één jaar geldig (van januari t/m december) en kan via een licentieaanvraagformulier worden aangevraagd. De BWF kent drie soorten licenties:

 • BWF 50+ licentie: vanaf 50 jaar: prijs is € 40, –
 • BWF 50- licentie: vanaf 15 t/m 49 jaar: prijs is € 40, –
 • Amateurs A+B en Masters (**) licentie  vanaf 18 jaar: prijs is € 60, –
  (**) Naast Amateur A of B kan er een vermelding Master 40+, 50+ of 60+ bij.

De BWF50+ en BWF50- licenties zijn enkel geldig voor deelname aan BWF wedstrijden. De BWF/WFN Amateur licentie kan ook worden gebruikt bij andere bij de WFN aangesloten bonden (o.a.TMZ, WVAN, NWB, SNITS en KNWU), mits overeenkomst met dezelfde categorie.

Art. 4      Categorie indeling:
Elite en beloften zijn in BWF wedstrijden niet toegestaan, behalve in de trainingswedstrijden.

A WedstrijdB Wedstrijd
BWF50+BWF50-AmateursBWF50+BWF50-
BWF50+> 50 jaarUitzonderingNiet toegestaan> 50 jaarUitzondering
BWF50-Niet toegestaan< 50 jaarNiet toegestaanNiet toegestaan< 50 jaar
BWF (-WFN) Amateur A/B> 50 jaarNiet toegestaanalle leeftijden> 50 jaaralle leeftijden
KNWU Amateur A/B/sportklasse/master> 50 jaarNiet toegestaanalle leeftijden> 50 jaarNiet toegestaan
KNWU DamesAlle leeftijdenUitzonderingUitzonderingAlle leeftijdenUitzondering
KNWU Nieuwelingen15-16 jaarNiet toegestaanNiet toegestaan15-16 jaarNiet toegestaan
KNWU JuniorenNiet toegestaan17-18 jaarNiet toegestaanNiet toegestaan17-18 jaar
KNWU Ledenkaart> 50 jaar met dagkaart< 50 jaar met dagkaart< 50 jaar met dagkaart> 50 jaar met dagkaart< 50 jaar met dagkaart
TMZ (-WFN) Amateur A/B/sportklasse/master> 50 jaarNiet toegestaanalle leeftijden> 50 jaarNiet toegestaan
TMZ D-categorie (alle varianten)> 50 jaar< 50 jaaralle leeftijden> 50 jaar< 50 jaar
TMZ S/P-categorie> 50 jaar< 50 jaarNiet toegestaan> 50 jaarAlle leeftijden
WFN / WCF Amateur A/B/sportklasse/master> 50 jaarNiet toegestaanalle leeftijden> 50 jaarNiet toegestaan
WCF Amateur A/B/sportklasse/master> 50 jaarNiet toegestaanalle leeftijden> 50 jaarNiet toegestaan
WAOD Liefhebber/veteraan> 50 jaarNiet toegestaanalle leeftijden> 50 jaarNiet toegestaan
Vrije renners en niet licentiehouders> 50 jaar met dagkaart< 50 jaar met dagkaartalle leeftijden met dagkaart> 50 jaar met dagkaart< 50 jaar met dagkaart

Promotieregeling
Een BWF50- licentiehouder of daglicentiehouder die drie overwinningen behaalt in één kalenderjaar, dan wel vijf maal een top-3 klassering behaalt, promoveert per de eerstvolgende wedstrijd verplicht naar de amateur categorie. Een gepromoveerde renner is verplicht het lopende en daaropvolgende seizoen in de amateurcategorie uit te komen. Trainingswedstrijden tellen mee in deze bepaling. Bij licentiepromotie betaalt men enkel de meerkosten.

Art.5       Bij het aanvragen van een (dag-)licentie voor een bepaalde categorie, is de leeftijd van toepassing die in het kalenderjaar wordt bereikt. Een deelnemer mag een licentie aanvragen voor een hogere (jongere) categorie dan volgens zijn leeftijd is voorgeschreven. Voor het aanvragen van een licentie hoeft men geen lid te zijn van een vereniging.

Art.6       Renners zonder licentie zijn, op vertoon van een geldige legitimatie, verplicht een daglicentie te nemen van € 5,- . De daglicentie wordt uitgereikt door de BWF jury en deze ziet er op toe dat licentiehouders hier geen misbruik van maken.

Art.7       Het inschrijfgeld bij de wedstrijden bedraagt € 7,- per wedstrijd. Per categorie zijn er minimaal 10 eindprijzen

1e€15.002e€12.503e€12.504e€10.005e€10.00
6e€7.507e€7.508e€5.009e€5.0010e€5.00

Bij meer dan 30 vertrekkers komen er één op drie prijzen van € 5,- bij, met een maximum van 15 prijzen. (Dus bij bijvoorbeeld 42 deelnemers = 14 prijzen.) Organisatoren zijn vrij om daarnaast met premies of extra prijzen te werken, waarbij er geen maximum aan het aantal, aard (dus ook in natura) en de omvang van de prijzen en premies gesteld wordt.

Art.8       BWF licentiehouders starten met een “vast” rugnummer, dat tot einde seizoen kan worden gebruikt en dan dient te worden ingeleverd. Deelnemers zonder vast nummer (of rugnummer vergeten!), krijgen bij daginschrijving een rugnummer, welke tijdens één wedstrijd wordt gebruikt en dan dient te worden ingeleverd.

Het is verboden om het rugnummer te verkleinen of om er iets af te halen of aan toe te voegen. Het rugnummer wordt met alle vier de hoeken zodanig op het wielertenue bevestigd, dat het vanuit de jurywagen goed zichtbaar is voor de jury en voor de finishfoto’s. Hiervoor is een deelnemer zelf verantwoordelijk. Het niet zichtbaar zijn van het gehele rugnummer kan er toe leiden dat een deelnemer niet in de uitslag wordt opgenomen.

Art.9       Deelnemers zijn verplicht om deel te nemen met:

 1. Een degelijke racefiets met goede remmen, wielen en banden. Schijfremmen zijn toegestaan.
 2. Een goedgekeurde schaalhelm
 3. Wielerkleding
 4. Wielerschoenen, welke vastzitten in of aan de pedalen.
 5. Duidelijk (vanuit de jurybus) zichtbaar gedragen rugnummer (ook de BWF kampioenen).

Art.10    Het is deelnemers verboden om deel te nemen met:

 1. Rugzakjes, fietstasjes, fietspompen en reservematerialen, klikspatborden en verlichting e.d
 2. Opzetsturen, Triathlonsturen en tijdritsturen
 3. Wielen met minder dan 16 spaken
 4. Rood-wit-blauwe (nationale driekleur) shirts, kampioenen uitgezonderd
 5. Mechanische aandrijving in de fiets of prestatiebevorderende middelen die voorkomen op de dopinglijst

Art.11    Een deelnemer mag op één dag enkel in één wedstrijd uitkomen. Deelnemers die te laat aan de start verschijnen, mogen aan een volgende categorie deelnemen. Deze regel geldt echter niet bij de BWF-kampioenschappen.

Art.12    Tijdens de wedstrijd is het voor deelnemers van een andere categorie verboden zich op het parkoers te begeven om in te rijden.

Art.13    De BWF kent in alle categorieën één maal één ronde vergoeding ingeval van materiaalpech en/of als gevolg van een valpartij. Deze regel is van toepassing enkel vanaf een vaste plaats bij de jurybus en op ronden van minder dan 3000 meter. De regel eindigt een aantal ronden voor het einde van de wedstrijd op bekendmaking van de jury.

Art.14    Het is deelnemers verboden om aan te sluiten bij een kopgroep of koploper die hen dubbelt. Gedubbelde deelnemers mogen enkel aansluiten bij het peloton en zich daarna op geen enkele wijze bemoeien met het wedstrijdverloop. Gedubbelde deelnemers mogen niet meesprinten voor eventuele premies of klassementen. Gedubbelde deelnemers zullen opdracht krijgen van de jury om enkele ronden voor de finish de wedstrijd te verlaten.

Art.15    Een deelnemer is verplicht zich af te melden bij de jury als hij/zij de wedstrijd gaat verlaten. Ook in de laatste ronde.

Art.16    De eerste drie deelnemers in de uitslag melden zich zo snel mogelijk, in ieder geval binnen drie minuten, voor de huldiging. Bij de BWF50+ categorie is er een bosje bloemen voor de beste dame, mits zij al niet bij de eerste 3 van de uitslag zit. Bij de BWF50+ zal er tevens een aparte huldiging plaats vinden van het podium 60+.

Prijzen en premies die niet zijn afgehaald binnen één uur na bekendmaking van de uitslag, vervallen aan de organisatie. Het afhalen van prijzen en premies geschiedt op vertoon van de licentie of in te leveren rugnummer.

Art.17    Bij de BWF-kampioenschappen gelden de volgende regels:

 1. Iedereen met een BWF50+, BWF50- of BWF/WFN amateur licentie, welke is aangevraagd en betaald voor 1 mei van het lopende seizoen, komt bij deelname in aanmerking voor het kampioenschap
 2. Deelnemers met een licentie van andere bonden of daglicentiehouders mogen in de wedstrijd starten, maar kunnen geen BWF kampioen worden.
 3. De BWF kampioenen zijn verplicht om de wedstrijden hierna in hun kampioenstrui te rijden tot het volgende kampioenschap in de BWF categorie waarin het kampioenschap is behaald.

Art.18    Bij overtreding van dit reglement, dan wel bij roekeloos rijgedrag, verbaal- of non-verbaal onsportief gedrag en bedreiging door deelnemers (voor, tijdens en na de wedstrijd) naar collega deelnemers, jury, bestuur, medewerkers en/of publiek, volgen (al dan niet onmiddellijke) sancties door de jury en/of het bestuur van de BWF. De op te leggen sanctie is afhankelijk van de ernst van de overtreding. Het bestuur is bevoegd om sancties door te geven aan andere bonden binnen de WFN. Tegen een opgelegde sanctie kan binnen 14 dagen schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het bestuur van de BWF.

Art.19    Protesteren tegen de uitslag van de wedstrijd is enkel mogelijk bij het hoofd van de jury (in jurybus), binnen 15 minuten na het bekendmaken hiervan.

Art.20    In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de jury wanneer het wedstrijdtechnische zaken betreft. In alle andere gevallen beslist het bestuur.

Art. 21   Eigen risico deelname aan BWF wielerwedstrijden / WA-verzekering
Deelname aan wielerwedstrijden van de BWF geschiedt volledig op eigen risico. Persoonlijke lichamelijke en/of materiële schade blijft dus voor eigen rekening. Indien een deelnemer aansprakelijk is voor schade die hij/zij toebrengt aan een derde, dan zal daarvoor primair de eigen WA-verzekering moeten worden aangesproken. De BWF heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor haar eigen aansprakelijkheid voor schade, die door doen of nalaten van de BWF wordt veroorzaakt aan een derde. Deze aansprakelijkheidsverzekering omvat tevens de eventuele aansprakelijkheid van vrijwilligers die werkzaamheden voor de BWF verrichten (indien de schade niet reeds op de aansprakelijkheidsverzekering van de vrijwilliger zelf is gedekt) en de leden van de BWF tijdens hun activiteiten voor de BWF.

Art. 22   Verwerking van uw persoonsgegevens
Bij deelname aan onze wedstrijden verstrekt u ons uw naam, adres- en contactgegevens, die wij opslaan en gebruiken voor de ledenadministratie. Slechts naam, woonplaats en leeftijdscategorie gebruiken wij in uitslagen en verslaglegging in media. Tevens maakt de BWF foto- en/of filmopnamen tijdens de wedstrijden, die wij gebruiken op onze website en social media kanalen. U stemt in met deze verwerking van gegevens. Meer info staat opgenomen in ons Privacyreglement op www.brabantsewielerfederatie.nl. Dit is op uw deelname van toepassing.